DSC06700bb

La Flagel·lació

El culte a l’advocació mariana del Roser, promoguda per l’ordre dels dominicans, té unes antigues arrels a la nostra ciutat que arranquen de la Baixa Edat Mitjana, i tenim dades sobre l’existència d’una confraria del Roser a Tortosa almenys des de l’any 1589, ubicada al convent de Sant Francesc? L’actual confraria fou fundada a la parròquia del Roser del barri de Ferreries l’any 1958.

Descripció tècnica

Conjunt escultòric de quatre figures. Les extremitats inferiors i les superiors de totes elles (cap, braços, mans, cames i peus) han estat primer tractades amb una preparació simple de blanc d’Espanya. Després per reintegrar utilitzaren pintures amb base oliosa i pigments. Se li dóna sensació volumètrica a través de veladures.

Les vestidures foren preparades primer amb blanc d’Espanya i després decorades amb colors i pigments de base d’aigua, donant volum a través dels diferents fons cromàtics utilitzats en degradé. Els elements que es poden apreciar amb aspecte metàl•lic es van realitzar amb preparació de blanc d’Espanya, pa de plata, pa d’or i pigments.