roser

Confraria Mare de Déu del Roser

Durant la baixa edat mitjana, la devoció a la Mare de Déu del Roser es relaciona estretament amb l’orde dels Predicadors, o dels Dominics. A partir del segle XVI, es manifesta una proliferació de confraries amb aquesta advocació mariana, i les dirigeix el rector de la parròquia. D’època moderna data l’església del Roser, situada a la façana fluvial de Tortosa, ja que, a causa de la construcció de les rampes del pont de l’Estat, es va edificar una altra església al barri de Ferreries, que és on es vincula la confraria que ha tingut com a emblema la Rosa.