purissima sang

Confraria de la Puríssima Sang

La veneració de la sang de Crist és un fet datat al segle XIV. A Tortosa, com a Barcelona, s’estableixen confraries amb aquesta funció a partir del segle XVI. En concret, la confraria tortosina de la Puríssima Sang és, juntament amb la de Sant Antoni dels Pagesos, la més antiga de totes les que participen a la processó del Diumenge de Rams. Els seus orígens es remunten al dia 27 de juny de l’any 1558, en què fou fundada a l’església del convent de Sant Domènec. Segurament a causa de l’augment del nombre de confrares, a partir de finals de la dècada dels setanta, o principis dels vuitanta del segle esmentat, ja va poder disposar d’una capella i d’un lloc de reunió propis. Aquesta antiga església de la Puríssima Sang, situada a la cantonada formada pel carrer del mateix nom i l’actual avinguda de la Generalitat, fou enderrocada l’any 1930. Aquest temple centralitzava els actes processionals que hem de considerar com els antecedents més allunyats de l’actual processó. Al volum núm. 14 dels Establiments de l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, es conserven els de la Confraria de la Santíssima e Puríssima Sanch del Cos Preciós de Nostre Senyor Déu Jesuchrist, presentats el dia 4 de juny de l’any 1587, i aprovats el dia 23 del mateix mes, amb una validesa de vuit anys a partir de la data de l’aprovació. Al desè i onzè dels seus vint-i-quatre articles, s’estableix que aquesta confraria és l’encarregada d’organitzar i donar ordre a la processó de Disciplinants del Dijous Sant. Els comerciants, que abans de la Guerra Civil s’integraven a la germandat del Sant Àngel, a partir de 1941 s’agermanen sota aquest nou nom, d’arrel tan evocadora.