immaculada

Confraria de Maria Immaculada

Amb els tradicionals colors marians i l’anagrama de Maria, aquesta confraria, designada com a Congregació Mariana Major, es relaciona directament amb el Patronat Escolar Obrer de la Sagrada Família. Al voltant d’aquest centre social cristià se situa la germandat que fa seu el culte, tan generalitzat i antic, a la Mare de Déu. El misteri, construït el 1958, representa el passatge en què Jesucrist, ja crucificat, li diu a Joan en referir-se a Maria: “Vet aquí la teva mare” (Ecce mater tua).