cinc llagues

Confraria de les Cinc Llagues

Si volem marcar l’origen de la devoció de les cinc nafres de Jesucrist, ens hem de remetre als principis franciscans que, des del segle XIII, difonen el culte als estigmes de la Passió com un dels signes més representatius del seu orde. No tenim, però, constància de cap vincle entre aquesta germandat i l’orde mendicant tortosina. Sembla que és a partir de la renovació de 1930 que es crea la confraria com a manifestació del sector de la banca, que gaudeix d’un pes específic a la ciutat d’ençà de la fundació del Banc de Tortosa, l’any l881, i del Banc d’Espanya. Això no obstant, l’any 1859, la germandat ja tenia el pas processional del Davallament, obra de Ramon Cerveto, que fou destruït l’any 1936.

El nou pas es començà a construir l’any 1950 i s’inaugurà l’any 1952. L’autor fou el mundialment conegut escultor de Vilassar de Mar Enric Monjo Garriga (1896-1976). L’obra fou pagada per les aportacions dels bancs i caixes d’estalvi establerts a la ciutat, i per les quotes dels confrares. És diferencia dels altres, de colors vius, perquè tot el conjunt té una policromia d’important influència castellana.

Coincidint amb la inauguració del pas, l’any 1952 s’abandonen els hàbits primitius i es confeccionen 80 hàbits nous (es prescindeix de l’escapulari amb la creu al pit i es canvia el capirot i la capa grana per l’actual negra; la túnica gris sobreviu). L’any 1995, un incendi intencionat deixa molt mal parada la plataforma, els guarniments i la instal•lació elèctrica del pas, però, afortunadament, gairebé no afecta el conjunt artístic. L’any 1996 es crea una junta provisional per a avaluar els danys. L’any 1997 renaix la Germandat de les Cinc Nafres, i, sota l’impuls del confrare major, Enric Mascarell, obté el reconeixement jurídic i del bisbat de Tortosa.

El pas l’empenyen vuit confrares pel gran pes que té (set figures de format real). L’estendard de la germandat és molt antic.