dolors

Confraria Mare de Déu dels Dolors

És evident el paper destacat i protagonista d’aquesta confraria que durant molts anys ha assumit l’organització de l’acte. L’advocació de la Mare de Déu dels Dolors es difon a Catalunya a partir del segle XVII per mitjà de l’orde dels servites. A Tortosa, la fundació de l’església d’aquest nom va significar la causa i l’efecte d’aquesta confraria, que té com a finalitat commemorar els sofriments de Maria. La primera acta coneguda del Llibre d’Acords de la congregació data del 1724.