DSC06723bb

Oració a l’Hort

Documentada almenys des de l’any 1358. Aquest fet la converteix en la confraria més veterana de les que participen en els actes de Setmana Santa de Tortosa. Inicialment aplegava els nombrosos pagesos de la ciutat i gaudia d’un gran poder econòmic i de convocatòria que li va permetre disposar d’una església pròpia des de principis del segle XV. Després d’una etapa de crisi, va renàixer a finals del segle XX.

Descripció tècnica

Hi són presents cinc figures. Les extremitats superiors i les inferiors (cap, mans i peus) són de fusta amb preparació simple de blanc d’Espanya i la policromia present en elles és de base a l’oli amb pigments, capes sobreposades on es fan notar les diferents edats dels personatges. Es fa èmfasi amb els colors a base de veladures.

Les vestidures que poden observar en el conjunt escultòric han estat realitzades amb cartó pedra. La preparació i base de pigments és de naturalesa aquosa amb capa uniforme i acabat pastel. S’utilitza pa d’or per decorar els motius daurats que hi són presents.