De les Cinc Llagues

ANY DE FUNDACIÓ: 1930

HÀBIT: Túnica gris cenyida per un cordó vermell i sedós que presenta set nusos franciscans. Capa i capirot negres. Anagrama de la germandat brodat a l’alçada del pit i a la part esquerra de la capa a l’alçada de l’avantbraç.

NOM DEL PAS: El Davallament de la Creu, conegut pel pas de la Banca.

AUTOR: Enric Monjo (1952)

De tradició eminentment franciscana, la devoció al Davallament de la Creu abasta el començament de l’edat mitjana.

Tenim documentada la processó del Davallament com a hereva del teatre litúrgic que se celebrava el Divendres Sant a la Catedral. De fet, el 1619 hi ha documentat un pagament “als minyons que han portat les aches de la professó del Devallament de la Creu”.

El 1859, la germandat ja tenia el pas processional. Això no obstant, sembla que és a partir de la renovació de 1930 que es crea aquesta confraria com a manifestació del sector de la banca, que gaudeix d’un pes específic a la ciutat d’ençà de la fundació del Banc de Tortosa, l’any 1881, i del Banc d’Espanya.

Aquest misteri, amb les seves set figures, és el més gran dels que desfilen a la Setmana Santa tortosina, i, alhora, l’escultura de Maria Magdalena és la més internacional, ja que es troba reproduïda a la Catedral de Washington.