Sant Crist de la Puríssima

ANY DE FUNDACIÓ: 1659

HÀBIT: Blanc amb escapulari negre i cordó del mateix color amb nusos franciscans i rosari

NOM DEL PAS: Crist Crucificat, conegut com a Crist de la Puríssima

AUTOR: Fray Humile de Petràlia (1635). Còpia germans Aleixendri (1954).

Si bé l’origen d’aquesta confraria és, ara per ara, incert, es conserva una butlla del papa Innocenci X, dirigida als confrares, datada el dia 1 de desembre de 1653. Així, documents de l’any 1659 acrediten la pertinença a aquesta confraria de la noble nissaga tortosina dels Gil de Frederich (en concret, del pare i oncle de sant Francesc Gil de Frederich).

Aquesta imatge del Crist expressa l’esperit de la contrareforma i és una peça única a tot l’Estat. De privilegiada procedència italiana, ja des del moment del seu trasllat per mar a Barcelona fou tinguda com a extremadament miraculosa. Aquesta fama ha perdurat en el temps fins als nostres dies. Així, acabada la darrera guerra, se salvà de forma prodigiosa de la destrucció i de les flames.

Aquesta tortosiníssima imatge fou donada a la nostra ciutat per les monges concepcionistes franciscanes l’any 2007 en traslladar-se a Saragossa.